Rolvsøy IF

Sponsoravtaler i Rolvsøy IF

Sponsoravtaler i Rolvsøy IF

SPONSORAVTALER I ROLVSØY IF

Rolvsøy IF er en breddeidrettsklubb hvor flest mulig, lengst mulig er et hovedmål. Vi ønsker å holde kontingenter og dugnader til et minimum, men for å nå dette målet må vi øke inntektssiden vår uten at utøvere belastes.  
Som et ledd i dette ønsker Rolvsøy IF å jobbe mer systematisk med sponsorarbeid. Derfor er det nå inngått en 3 årig avtale med Ole- Jørgen Mathisen. Han vil fungere som konsulent knyttet til sponsoravtaler og reklame på vegne av Rolvsøy IF. 
Dette innebærer at han vil ha ansvar for all ny reklame og for alle* nye sponsoravtaler i foreningen, også for håndball- og fotballgruppa og for alle lagene.


Status pr 1. juli 2016:
Fotballgruppa: De allerede inngåtte avtaler (både for gruppa og lagene) for sesongen 2016 vil ikke bli berørt. Det er ingen avtaler utover sesongen 2016. 
Håndballgruppa: Alle sponsoravtaler gikk ut etter sesongen 2015/-16.


Hva betyr dette:
Alle nye avtale eller reklame vil konsulenten få ansvaret for. Det vil si at gruppene og lagene ikke kan inngå nye sponsoravtaler.

Grupper eller lag som ønsker eller allerede vet om mulige sponsorer, skal kontakte Ole- Jørgen. Han vil lage avtaler på vegne av Rolvsøy IF.

Det vil nå ikke være mulig for lagene å få kun sponset utstyr. Sponsing er finansielle midler som eventuelt kan benyttes til ulikt utstyr. Han vil stå som ansvarlig for bestilling og design etter avtale med de ulike sponsorene.

Tidligere hovedstyrevedtak sier at gruppestyret i særidrettsgrenen skal ha 20% av sponsorinntektene fra lagene.  I tillegg må lagene være med på å dele honoraret til vår konsulent på 20% av sponsorinntekten. Dette betyr at dersom lagene har en mulig sponsor til sitt lag, vil laget få 60 % av hva Ole- Jørgen klarer å få ut av en sponsoravtale som lagene fremmer.


Avslutning:
Rolvsøy IF som klubb ønsker å ha mulighet til å betale påmeldingsavgift for 2 cuper per sesong pr lag, ha midler til utvikling av trenere, muligheter for gratis håndball- og fotballskoler og andre ulike tiltak for utøverne.  Vi i hovedstyret og gruppestyrene håper denne avtalen vil gjøre disse målene til en realitet i vår klubb. 

 Håper dere alle også ser på dette som en stor mulighet for oss som klubb!

 

Med sportslig hilsen

Hovedstyret, fotballstyret og håndballstyret.

 

 

* Gjelder ikke for våre avtaler med Sparebank1 og med Prozo Norge AS

Rolvsøy IF
Adresse: Svaneveien 52, 1662 Rolvsøy
http://www.rolvsoyif.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift